Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – w wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, którą nie jesteśmy zainteresowani i chcemy ją zbyć. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.. W celu dokonania rozporządzenia odziedziczoną nieruchomością konieczne jest uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku…

© 2016 Kancelaria Radców Prawnych