Często w ogłoszeniach o sprzedaży działek znajdujemy informację, iż działka to działka budowlana ale czy rzeczywiście tak jest ? W praktyce przyjmuje się, iż działką budowlaną jest działka leżąca na terenach budowlanych albo znajdująca się w istniejącej już zabudowie. Przepis art. 2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

© 2016 Kancelaria Radców Prawnych