Często w ogłoszeniach o sprzedaży działek znajdujemy informację, iż działka to działka budowlana ale czy rzeczywiście tak jest ? W praktyce przyjmuje się, iż działką budowlaną jest działka leżąca na terenach budowlanych albo znajdująca się w istniejącej już zabudowie. Przepis art. 2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości Zdarza się, iż niespodziewanie – w wyniku spadkobrania stajemy się właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, którą nie jesteśmy zainteresowani i chcemy ją zbyć. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadek nabywa się z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.. W celu dokonania rozporządzenia odziedziczoną nieruchomością konieczne jest uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku…

© 2016 Kancelaria Radców Prawnych