Możliwość negocjowania wynagrodzenia w zakresie zamówień  publicznych realizowanych na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1.09.2016 r. w związku z wprowadzeniem „minimalnej stawki godzinowej” dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych W związku z wejściem z dniem 1.09.2016 r. przepisów  art. 4 i art. 8-11 ustawy z dnia 22.07.2016 r….

© 2016 Kancelaria Radców Prawnych