WITAMY

Witamy na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi we wszystkich instancjach. Podejmujemy możliwe w naszej ocenie czynności przedprocesowe mające na celu polubowne zakończenie sprawy.

Specjalizujemy się w prawie zamówień publicznych, prawie medycznym, prawie przewozowym.