Kancelaria oferuje:

 

  • Zakładanie spółek prawa handlowego w systemie elektronicznym,
  • Zakładanie i likwidowanie spółek prawa handlowego, spółki cywilnej oraz fundacji i stowarzyszeń w KRS
  • Obsługa prawna spółek i ich organów (opracowywanie dokumentów związanych ze Zgromadzeniami Wspólników, posiedzeniami Zarządu lub Rad Nadzorczych, rejestracja zmian w KRS),
  • W ramach bieżącej obsługi prawnej proponujemy sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie umów cywilnoprawnych z kontrahentami, sprawy związane ze stosunkiem pracy i zatrudnieniem personelu, sprawy związane z przekształceniami