Kancelaria zapewnia:

 

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
  • sporządzanie kontraktów i umów z podwykonawcami,
  • pomoc prawną w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej jak również zawodowej lekarzy i pielęgniarek,
  • rejestracja działalności medycznej we właściwych rejestrach, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji (umów, statutów bądź regulaminów organizacyjnych),
  • reprezentowanie pomiotów medycznych, w tym zatrudnionych lekarzy i pielęgniarki, przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej
  • opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem badań medycznych, w tym dotyczących umowy na prowadzenie badania klinicznego, pełne wparcie prawne w trakcie trwania umowy