Prawo spadkowe

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi dotyczące załatwienia spraw spadkowych ;

-pomoc w uzyskaniu aktów stanu cywilnego członków rodziny , w tym aktów stanu cywilnego osób mieszkających za granicą

– prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem,  w tym składanie w imieniu mocodawcy oświadczenia o przyjęciu lub   odrzucenia spadku,

– prowadzenie spraw o dział spadku w postępowaniu przed sądem jak i w drodze ugodowego działu spadku,

–  prowadzenie spraw o zachowek,

– składanie w imieniu mocodawcy deklaracji podatkowych w związku z nabyciem spadku ,

Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe Klientów , którzy zamieszkują za granicą np. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku czy Niemczech, Wielkiej Brytanii a spadek dziedziczą po krewnych mieszkających w Polsce. Sprawy zazwyczaj udaje się załatwić  zdalnie przez internet i za pośrednictwem poczty bez  konieczności przyjazdu Klientów do Polski.