Kancelaria oferuje:

 

  • doradztwo w zakresie polskich i międzynarodowych regulacji prawnych obowiązujących w branży transportowej, w szczególności w oparciu o konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
  • opiniowanie, sporządzanie umów przewozu i spedycji w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego ( CMR),
  • reprezentowanie interesów przewoźników, spedytorów oraz ich kontrahentów w sprawach związanych z krajowym i międzynarodowym przewozem towarów w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym oraz multimodalnym, w tym reprezentacja przed polskimi sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi
  • zabezpieczanie roszczeń wynikających z krajowego i międzynarodowego transportu towarów
  • dochodzenie roszczeń związanych z transportem międzynarodowym i krajowym, w tym roszczeń regresowych, na drodze sądowej oraz egzekucja tychże roszczeń