Obecnie nasza Kancelaria zapewnia bezpłatne wsparcie prawne dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka w Lublińcu mającego pod swoją opieką osoby niesamodzielne życiowo.

Staramy się również wspierać akcje charytatywne i społeczne, głównie na poziomie lokalnym (ostatnio wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie im. G. Morcinka celem pomocy w organizacji Jubileuszu 50 – lecia Szkoły).

Kancelaria uczestniczy również w akcjach bezpłatnej pomocy prawnej organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nazwą „Niebieski Parasol” i w jej ramach świadczy darmowe porady prawne w okresach obowiązywania akcji.